Hallonketon

Ketoner, eller ketonkroppar, är en nedbrytningsprodukt av fettsyror. De bildas i levern när fettsyror bryts ned. Den process varigenom detta sker kallas ketogenes. När kroppen producerar mer ketoner än vid vila kallas det ketos. Ketogenes är en central del av människans normala ämnesomsättning (metabolism) och alltså helt normalt.

Ketoner har en positiv inverkan på den friska människans fettförbrukning (undantag finns för diabetiker, vilket är viktigt att observera i sammanhanget).

Bra vid fettförbränning

fettförbränning med hallonketonerHallonketoner har på senare tid blivit populära i kosttillskott tack vare den effekt de har på den mänskliga metabolismen som gör att fett förbränns i stället för glukos. Eftersom detta under vissa förutsättningar anses vara en de främsta egenskaperna hos just ketoner har förhoppningarna på hallonketonerna för att uppnå viktminskning vuxit.

Ketonerna har en annan viktig egenskap också. De står för framställningen av vissa doftämnen som används i parfymer. I hallon känner man igen ketonerna som ger hallonen dess speciella söta doft. Att hallonketoner har blivit den ketonsort som man tagit fram i viktminskningssyfte har både att göra med att framställningsprocessen av hallonextrakt är relativt enkel och att produkten är attraktiv just på grund av sin behagliga doft.

core_hallonketon
Core Hallonketon är hallonketoner i tablettform. I denna burk får du 60 kapslar fyllda med ketoner från äkta hallon. Perfekt för dig som vill gå ner i vikt eller öka fettförbränningen!
Köp här för 199:-

Bryter ned fettceller och sparar muskelmassa

Den hälsobringande effekten av ketoner är att de tillför energi till hjärnan genom att bryta ner fettceller i stället för att använda glukosämnen. På så sätt sparar kroppen viktig muskelmassa på fettets bekostnad; vilket givetvis är positivt för den som vill minska i vikt. När ketogenesen på så sätt medför ketos innebär det också att aptiten minskar. Kroppen behöver helt enkelt inte samma energiintag som annars. En nackdel som har observerats är att kroppens vätskebalans förändras och förbrukar mer salt än annars. Vid ketos är det således viktigt att tillföra kroppen mer salt. Njurarna tar nämligen inte upp salt på samma sätt som när man äter mycket kolhydrater vilket kan behöva kompenseras.

Ett folkslag som anses befinna sig i ständig ketos är eskimåerna, som äter en mycket kolhydratfattig kost. De drabbas inte heller av de västerländska hälsoproblemen som hjärt- och kärlsjukdomar och liknande som anses höra samman med vår moderna kosthållning.

Färre kolhydrater – ett mer hälsosamt liv

En del undrar då om övergången till en diet bestående av färre kolhydrater kan vara skadlig för människan? Det finns inga studier som antytt detta. Det man däremot vet är att själva omställningen till en mer kolhydratfattig kost kan medföra vissa övergångsbesvär som huvudvärk och trötthet. Det beror på att ketonerna då går åt för att bygga tillbaka kroppens muskler i avsaknad av tillförsel av kolhydrater (eller minskning). Hjärnan får alltså inte samma tillförsel som tidigare och reagerar därför. Efter en tid går emellertid kroppen över till att förbruka fettceller för muskeluppbyggnaden och ketonerna används för hjärnaktiviteten igen. Därmed försvinner också de ovan nämnda problemen som kan upplevas i början.

Som påpekades tidigare finns stora individuella skillnader mellan hur människor kommer i tillstånd av ketos. För en del personer kan det vara fullt tillräckligt med intag av kolhydrater på 50 gram per dygn medan det för andra kan krävas upp till 100 gram per dygn. En bidragande orsak till ett större behov av kolhydrater kan vara att man idrotta eller utför mycket fysiskt ansträngande aktivitet, men även i övrigt finns det individuella skillnader. Numera finns det särskilda ketosmätare där man själv kan avläsa om man befinner sig i ketos eller ej.

Det viktiga är att du får din kropp att självmant förbruka fettceller i stället för glukos. Då har du satt igång en positiv process som för de flesta kan medföra att man skapar ett varaktigt tillstånd som medför viktminskning på lång sikt.

Användes ursprungligen för att framställa doftämnen

hallonketonÄmnet hallonketoner uppmärksammades för första gången 2012 i ett amerikanskt TV-program, Doktor Oz, då som ämnet raspberry ketone, som sedan blev mycket omtalat.

Studier i ämnet har utförts i Japan och Korea där ketoner använts i snart 100 år för att framställa doftämnen. Studierna har utförts på senare år och har visat att kroppens fettillverkning vid djurförsök minskade när man tillförde keton.

Några vetenskapligt säkrade belägg för att tillförsel av ketoner skulle kunna medföra en varaktig viktminskning finns alltså inte. Genom den information som denna artikel ger kan man dock bilda sig en klarare uppfattning om dess inverkan på kroppens metabolism och därmed lära sig något om kostens effekter på vikten.

Det vi vet är att det är kombinationen av en bra kost och motion som är receptet för en varaktig viktminskning. Genom att starta processen på det ena hållet kan man påbörja en god cirkel. Varför inte prova hallonketon?